Algemene Voorwaarden en huisregels Podos+ Cosmeo+

Algemeen:

De afspraken tool geeft u de mogelijkheid om uw afspraak snel te boeken of te annuleren binnen de 48uur, indien dat nodig moest zijn.  Er worden geen afspraken aangenomen via het antwoordapparaat, sms of mail. Indien u niet de mogelijkheid hebt, om online een afspraak te maken dan kan u mij telefonisch bereiken op de contactmomenten (zie bij “contact”).

Verplichtingen Podos+ Cosmeo+ :

  • Wij staan er ervoor in, dat de behandelingen die worden uitgevoerd in overeenstemming zijn met de omschreven behandelingen op de website.
  • Wij zullen u op de hoogte brengen wanneer bij uw afspraak blijkt dat de aard en omvang van de behandeling afwijkt van de geboekte behandeling, alsook van eventuele risico’s van de behandeling.

Verplichtingen klant – patiënt :

  • De website geeft u duidelijke informatie over de mogelijke behandelingen. Het is een leidraad om u te helpen bij het boeken van de juiste afspraak zodat uw behandeling goed, zorgvuldig en hygiënisch kan uitgevoerd worden. 
  • Bezoekers met een risicovoet worden verzocht om deze klachten of symptomen vooraf te melden bij de afspraak teneinde een professionele, al dan niet multidisciplinaire aanpak te kunnen verstrekken. Ook voor allergieën op latex, pleisters, jodium of andere…, vragen wij u om dit vooraf te vermelden bij uw afspraak.
  • Wijzigingen in uw gegevens (adres, telefoonnummer, medicatie en ernstige ziekte) dienen ons zo snel mogelijk medegedeeld worden. Dit kan u doen via ons contactformulier op de website: annick@podosplus.
  • Indien u een wijziging meldt op minder dan 48uur voor aanvang van de behandeling worden er annuleringskosten toegepast. Er zal rekening gehouden worden met uitzonderlijke situaties.